iwact
KONULAR

ANA TEMA

Turizmde İstihdam ve Kriz Yönetim

        - Turizm Sektöründe İş Gücü Politikalarının Geliştirilmesi

        - Turizm Sektöründe İş Gücü Niteliği

        - Turizm Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

        - Turizm Sektöründe Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

        - Turizm Sektöründe Krizler ve Etkileri

        - Turizmde Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler

        - Sürdürülebilir Turizm ve Etkin Kriz Yönetimi

        - Krizlerle Başa Çıkma Yolları

DİĞER KONULAR


KONGRE KONULARI
IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2021 Van Turizm Kongresi