iwact
YAYIN OLANAKLARI

Kongrede sunumu yapılmış çalışmalar yazarların tercihleri doğrultusunda,

 

        1.      Özet bildiriler kongre " Özet Metin (Abstracts Book)" kitabında yayınlanacaktır.

        2.      Tam metinler kongre "Tam Metin (Proceeding)" kitabında yayınlanacaktır.

        3.      Editör ve hakem sürecinden başarıyla geçen tam metinler Uluslararası bir yayınevi aracılığıyla "Uluslararası Kitap Bölümü " olarak yayınlanacaktır.

        4.    Uluslararası indekslerde taranan aşağıdaki dergilerde dergi hakem sürecinden başarıyla geçtiği takdirde "Makale" olarak yayınlanacaktır (Dergi hakem sürecinde başarısız bulunan çalışmalar için yayın garantisi yoktur).


            * JoHUT : Journal of Humanities and Tourism Research http://johut.karabuk.edu.tr/

            * JATOS : Journal of Academic Tourism Studies (Özel Sayı) https://jatosjournal.org/

            * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Aralık sayısında yayınlanmak üzere 5 makale) https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed

                                            ÖNEMLİ BİLGİLER
Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2021 Van Turizm Kongresi