iwact
Doğan GürsoyDoğan GÜRSOY

Professor in Hospitality Business Management

Washington State University


Doğan Gürsoy, Ph.D., ABD Washington State Üniversitesi'nde Otelcilik İşletmeciliği Okulu'nda Taco Bell Seçkin Profesörüdür. Araştırma ilgi alanları hizmet yönetimi, konaklama ve turizm pazarlaması, turist davranışı, gezginlerin bilgi arama davranışı, turizm gelişimi için toplum desteği, kültürler arası çalışmalar, tüketici davranışı, katılım ve nesil liderliğidir.DAVETLİ KONUŞMACILAR
Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2021 Van Turizm Kongresi