iwact
YAZIM KURALLARI


Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları


  • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.,
  • Türkçe Bildiriler İçin Türkçe ve İngilizce Özetler Formata uygun olarak eklenmelidir. 
  • İngilizce Bildiriler İçin  sadece İngilizce Özet Formata uygun olarak eklenmelidir.  
  • Türkçe Bildirilerde Türkçe ve İngilizce  başlıklar alt alta sıra ile yazılmalıdır. 
  • İngilizce Bildirilerde sadece İngilizce başlık yazılmalıdır.
  • Tam Metin Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için Doç. Dr. Emine Cihangir ile eccihangir@gmail.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
  • Tam metin şablonuna EK1 ve yazım kurallarına EK2 dosyasından ulaşabilirsiniz.


Tam metin bildiriler için metin içinde atıf ve metin sonunda yer alan kaynakça formatı APA 7.0 sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. APA 7.0 için gerekli bilgileri aşağıdan indirebilirsiniz.


EK1 - TAM METİN BİLDİRİ KİTABI ŞABLONU
EK2 - TAM METİN YAZIM KURALLARI
EK3 - KİTAP BÖLÜMÜ İÇİN YAZIM KURALLARI

APA 7.0 REFERANS VE KAYNAKÇA
https://aut.ac.nz.libguides.com/APA7th
http://icits2021.erdogan.edu.tr/wp-content/uploads/2021/06/APA-7-Yazim-Kurallari-ve-Kaynak-Go%CC%88sterme.pdf

Özet metin bildiri gönderimi 01 Nisan 2021 tarihi itibariyle Yazar Paneli üzerinden gerçekleştirilecektir. Daha önceden hazırlanan metinler kopyalanarak panelde istenilen alan(lar)a yapıştırılacaktır. 

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Özet Metin Bildiri Yazım Kuralları


Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.
Özet en az 150 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. 
Türkçe yazılmış bildirilerde İngilizce yazılmış Özet (Abstract) bölümü olması zorunludur.
Özetler, çalışmanın  amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlarını içermelidir. (Alt başlık kullanılmamalıdır) 
Özetlerde  en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. 
Özette girinti kullanılmamalıdır.
Bildiri gönderme ile ilgili yaşanan sorun ya da sorularınız için info@iwact.org e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

* 1 yazar en fazla 2 bildiri sunumu yapabilir.

* 1 katılımcı en fazla 5 bildiride yazar olarak yer alabilir.


BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2022 Van Turizm Kongresi