iwact
TAM METİN ve MAKALE GÖNDERİMİ

Tam metin gönderimleri info@iwact.org adresinden yapılacaktır. Tam metin gönderimi ile ilgili sorularınız için iletişim; Dr. Öğr. Üyesi Emine CİHANGİR - 0532 636 7173 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEREMET - mseremet@hotmaik.co.uk - mseremet@yyu.edu.tr

IWACT’18 TAM METİN BİLDİRİLERİN YAYINI

VE

IWACT’18 YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYISI MAKALE YAYIN SÜRECİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

(Son Gönderim Tarihi 1 Kasım 2018)

 

1. BİLDİRİNİZİN TAM METİN BİLDİRİ OLARAK YAYINLANMASINI  İSTİYORSANIZ YAYIN SÜRECİ;

Sadece Tam Metin Bildiri olarak yayınlanmasını isteyenler tam metin yazım kurallarına  www.iwact.org sitesinde BİLDİRİMİ GÖNDERİMİ SEKMESİNDEN erişebilirsiniz. Yazım kurallarına uyulmaması halinde metinler dikkate alınmayacaktır. Sadece Tam Metin Bildiri olması istenen  eserler info@iwact.org adresine iletilecektir. (Bu adrese Makale olması istenen eserler atılmış ise lütfen Madde 2 de ki süreci uygulasınlar)

2. YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYISINA MAKALE GÖNDERMEK İSTEYENLER İÇİN YAYIN SÜRECİ;

Bildirilerinin makale olarak yayınlanmasını isteyenler, öncelikli olarak YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin yazım kurallarını ve kriterlerini inceleyerek (http://www.yyusbedergisi.com/icerik/yayin-ilkeleri) koşulları gerçekleştirmeleri durumunda aşağıdaki süreçleri izlemeleri gerekmektedir:

A)IWACT’17 kongresi sonrası  YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine makale gönderme hesabı oluşturanlar aynı şifrelerini kullanarak üye girişi (http://www.yyusbedergisi.com/icerik/yayin-ilkeleri) sistemi üzerinden makale gönderme seçeneğini seçerek gerekli bilgileri doldurmaları ve özel kod seçeneği altında ise IWACT’18 kodu aracılığıyla makale gönderimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Şifrelerini hatırlamayanlar şifremi unuttum seçeneği ile yeni şifrelerini alabilirler.

 

B)IWACT’18’de YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine ilk kez makale gönderecek olanlar ise (http://www.yyusbedergisi.com/icerik/yayin-ilkeleri) adresinden  üye girişi  sistemi üzerinden makale gönderme seçeneğini seçerek yeni yazar kayıtı oluşturduktan sonra benzer şekilde sistem üzerinden makale gönderme seçeneğini seçerek gerekli bilgileri doldurmaları ve özel kod seçeneği altında ise IWACT’18 kodunu kullanarak makale gönderimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Önemli Not: Bildirisinin Van YYÜ SBE Dergisinin IWACT’18 Özel Sayısında değerlendirilmesini isteyenler mutlaka makale gönderimlerinde “IWACT’18” kodunu seçmeleri çok önemlidir. Aksi halde makaleleri özel sayı için değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, bu kodun mutlaka seçilmesi gerekmektedir.

3. ÖNEMLİ BİLGİ  1:  YYU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ÖZEL SAYISINA İLETTİĞİNİZ MAKALENİZİN HAKEM SÜRECİNDE RED OLMASI DURUMUNDA ESERİNİZİN TAM METİN KİTABINDA YER ALIP ALMAYACAĞININ KARARININ TARAFIMIZA BİLDİRİLMESİ.

Hakem süreci sonucunda makalenizin Van YYÜ SBE Dergisinin IWACT’18 Özel Sayısında yayınlanmaması durumunda Tam Metin kitabında yayınlanmasını istemiyorsanız bu bilgiyi bize mutlaka info@iwact.org adresine mail ile iletmeniz gerekmektedir. Aksi halde makaleniz tam metin bildiri kitabında tekrar izin alınmadan yayınlanacaktır.

4. ÖNEMLİ BİLGİ  2 : TAM METİN VE MAKALE OLARAK YAYINLANMASINI AYRI AYRI İSTEYENLER  VE İKİ AYRI FORMAT İLE ESER GÖNDERENLER:

Tam metin bildiri ve makale olarak iki ayrı eser gönderenler ve yayınlanmasını isteyenler tam metin bildiri olarak yayınlanmasını istedikleri eseri Madde 1 e göre tarafımız iletmeliler.  

Madde 2 ye göre makale olmasını isteyenler ise bu süreci  izlemeli. Makale olarak gönderilen eserin yayınlanmaması durumunda tam metin olarak ilettiğiniz ilk formatı kullanmış olduğumuzdan, ancak Siz red edilen makalenin tama metine alınmasını yani ilk gönderdiğiniz ile değiştirilmesini isterseniz  tam metine istediğiniz halini alacağız.  Eğer red edilen formatın kullanılmasını istiyorsanız tarafımıza bu süreç sonunda mutlaka info@iwact.org adresine mail ile değişiklik talebiniz iletmeniz  gerekmektedir.NOT: Lütfen tam metin çalışmalarını word dosyası formatında gönderiniz.Süreci Yürütecek Editörler:  Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ŞEREMET

          Dr. Öğretim Üyesi Emine CİHANGİR

Mail: info@iwact.org


BİLDİRİ GÖNDERİMİ
IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
Copyright © 2017 - 2020 Van Turizm Kongresi